Stichting Witte Tulp hecht belangrijke waarde aan de zelfontplooiing en ontwikkeling van talenten van haar leerlingen. Vanuit de maatschappij is hier een grote behoefte aan ontstaan. Voortijdige schoolverlating is een bekend maatschappelijk fenomeen dat de laatste jaren sterk is toegenomen. Hierdoor stijgt ook het aantal talenten dat iedere jaar wordt verloren. Een stad als Amsterdam investeert immers veel in de opvang en begeleiding van jongeren, maar ondanks dat kampen genoeg jongeren met vraagtekens als het gaat om hun toekomstverwachtingen. Voor de ontwikkeling van deze jongeren is men continu in een zoektocht naar geschikte en effectieve activiteiten. Hiermee wordt getracht om de ontwikkeling van de jongeren te stimuleren.

Talentontwikkeling wordt vaak gedefinieerd als een doel, namelijk: het voortbrengen van talenten. Stichting Witte Tulp geeft echter een andere invulling aan dit begrip. Wij zien talentontwikkeling in eerste instantie als een middel, een middel dat bijdraagt aan de prestaties van de economie, de samenleving en het maatschappelijke welzijn. Stichting Witte Tulp vindt het belangrijk dat niet alleen hoogbegaafde mensen hun talenten moeten ontwikkelen. In ons ideaalbeeld is iedereen een talent en daarom willen wij hieraan bijdragen.

Stichting Witte Tulp is een jonge organisatie die altijd open staat voor innovatie. Ons doel is om jongeren in contact te brengen met jonge rolmodellen; het streven is dus jongeren voor jongeren.

Niet elk kind of jongere heeft genoeg kansen om zich te ontwikkelen tot een gezond en zelfstandig individu met ruimte voor een eigen identiteit en het ontplooien van zijn specifieke talenten. Stichting Witte Tulp vindt dat iedereen deze kans moet krijgen en zet zich daarvoor in. Studie en sociale activiteiten, zoals sportactiviteiten, kunstactiviteiten spelen hier een rol die elkaar wederzijds positief kunnen beïnvloeden.